1900636812

Cơ hội rộng mở cho Điều dưỡng – Hộ lý Việt Nam phát triển tại Nhật Bản

Hiện nhu cầu tuyển dụng của các cơ sở y tế tại Nhật Bản là hơn 2000 người mỗi năm và phía Nhật Bản mong muốn trong thời tới sẽ có nhiều hơn những ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam được đào tạo sang làm việc và tất cả sẽ đạt được chứng chỉ Y tế Quốc gia của Nhật Bản để có thể làm việc lâu dài tại đây.

🎥 𝐒𝐮̛̣ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐄𝐎 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐦𝐮̣𝐜 ‘𝐕𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲’ – 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐕𝐓𝐕𝟏


 

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat